TILLSYN

Vi utför enklare tillsyn av er fastighet efter era önskemål. Vi tar 600:- per tillsyn plus resan till fastigheten, och då räknar vi med att arbetet på plats tar 30 minuter. Tar det längre tid så görs priset upp efter beräknad tidsåtgång. Det går även att boka löpande tillsyn, exempelvis var 3:e vecka.

En del tillsynsarbeten är RUT-berättigade, se bilden som är från Skatteverkets hemsida.