TRANSPORT

Vi utför transporter i hela skärgården. Det kan vara allt från små varuleveranser till byggmateriel. Bara det får plats i båten så levererar vi dit ni vill. Vi tar 250:- per sjömil inklusive 25% moms för transport. Väntetid 950:- per timme inklusive 25% moms. Mellan 23:00 och 06:00 tillkommer 50% på priserna.