TEAM MARIN

Team Marins trafikcentral är alltid bemannad av kompetenta operatörer som till sin hjälp har ett unikt nätverk av erfarna assistansskeppare. 

I nätverket är vi en erfaren aktör som har jobbat och hjälp många båtägare vid olika situationer under åren.

Behöver du hjälp och är ansluten till Team Marin kan du alltid ringa Team Marin.

010-330 00 30


Klicka på loggan.