ASSISTANSBÅT 

ÖVRIGT

Försäkringsbolag som inte är anslutna till varken Sjöassistans eller Team Marin erbjuder ofta liknande upplägg i sina försäkringar.